Tuesday, November 30, 2010

..mahalnya mahar seorang wanita..Jadilah diri anda lebih lembut
daripada tiupan angin yang sepoi-sepoi
dan lebih tinggi cita-citanya di dunia
daripada bintang di langit

Abu Talhah mengajukan pinangan untuk menikahi Ummu Sulaim binti Mulhan. Dia menawarkan mahal yang sangat mahal. Tiba-tiba dia sangat terkejut dan lidahnya menjadi kelu ketika Ummu Sulaim menolaknya dengan angkuh. Ummu Sulaim berkata, " Sesungguhnya tidak mungkin aku menikahi lelaki musyrik. Bukankah kamu mengetahui, wahai Abu Talhah, bahawa tuhan-tuhan kamu dipahat oleh Abu Fulan dan apabila kamu membakarnya, maka dia akan terbakar?."

Abu Talhah merasakan tekanan yang sangat berat. Lalu, dia pun pergi begitu saja dan hampir tidak percaya pada apa yang dilihat dan didengarnya. Akan tetapi kerana cintanya, Abu Talhah kembali lagi dengan membawa mahar yang lebih besar dan janji kehidupan yang lebih menyenangkan, dengan harapan hati Ummu Sulaim tunduk dan menerimanya. Namun Ummu Sulaim berkata dengan sopan santun, "Lamaran anda tidak sepatutnya ditolak wahai Abu Talhah, namun anda adalah lelaki kafir sedangkan aku adalah wanita muslimah. Tidak boleh dan tidak sah bagiku untuk menikah denganmu."
Abu Talhah berkata, "Apa yang engkau inginkan?." Ummu Sulaim bertanya, "Apa keinginanku?." Abu Talhah bertanya,"Apakah emas dan permata?." Ummu Sulaim menjawab," Aku tidak inginkan emas atau permata, tetapi yang aku inginkan adalah Islam darimu." Abu Talhah bertanya, "Siapa yang dapat menuntunku untuk itu?." Ummu Sulaim menjawab, "Rasulullah saw dapat menuntunmu untuk itu."

Bergegaslah Abu Talhah menuju Rasulullah saw yang ketika itu sedang duduk bersama sahabat-sahabatnya. Ketika Rasulullah saw melihat Abu Talhah, beliau berkata,
"Telah datang kepadamu Abu Talhah, sedang kedua matanya memancarkan sorotan cahaya Islam."

Abu Talhah datang kepada Rasulullah saw dengan menceritakan apa yang dikatakan oleh Ummu Sulaim. Akhirnya Abu Talhah pun menikahi Ummu Sulaim dengan mahar seperti yang dimintanya, iaitu masuk agama Islam.


Moral value: Sesungguhnya wanita itu adalah teladan bagi setiap wanita yang menginginkan kemuliaan dan berusaha meraih keutamaan. Hanya dengan Islam lah, hidupmu akan bahagia.

~Tidak ada perkara yang mengangkat darjat seorang wanita seperti halnya menjaga kehormatan~